• Zorgvuldig handgemaakt
  • Unieke producten
  • Thuis bezorgd
  • Veilige webwinkel

Retourinformatie en herroepingsrecht

 

Algemeen

Het kan gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met uw bestelling. Dat is jammer, maar kan helaas gebeuren. Hieronder leest u of het mogelijk is om uw bestelling te retourneren.

 

U heeft als consument bij bepaalde producten het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag dat u het product ontvangen hebt.

 

Het herroepingsrecht geldt niet voor producten waarbij specifiek voor u teksten en/of andere aanpassingen aan een product worden toegevoegd, zogenoemd maatwerk. Voor deze producten is het helaas niet mogelijk een beroep te doen op het herroepingsrecht.

 

Voor overeenkomsten die uit meerdere zendingen of onderdelen bestaan, begint de termijn pas te lopen wanneer het laatste onderdeel fysiek in uw bezit is.

 

Hoe kunt u het herroepingsrecht uitoefenen?

Er zijn meerdere manieren om de overeenkomst te herroepen. Het makkelijkst en voordeligst is om van onze eigen retourmogelijkheden gebruik te maken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons op de hoogte te stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier bij de bestelling, dat u ook hier kunt downloaden.

 

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en per mail sturen naar info@wiegekindje.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt sturen wij u zo snel mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping.

 

Onze contactgegevens zijn:

Wiegekindje

Kwekersweg 5a

9981GE Uithuizen

E-mail: info@wiegekindje.nl

Telefoonnummer: 06 30144855

 

Bovenstaand adres is ook het adres waar het artikel naar teruggestuurd dient te worden.

 

Om de herroepingstermijn van 14 dagen na te leven, is het voldoende om voordat de herroepingstermijn is verstreken dit aan ons mede te delen.

 

Nadat u aan ons hebt medegedeeld dat u de overeenkomst wilt herroepen, dient u de producten zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na deze mededeling, aan ons terug te sturen. U bent in ieder geval op tijd als u de producten terugstuurt voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken.

 

Gevolgen en kosten van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten, binnen 14 dagen, nadat wij op de hoogte zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Let op: de kosten voor het terugsturen van het product draagt u als consument. Als u heeft gekozen voor een levering die duurder was dan onze goedkoopste manier van verzenden, ontvangt u deze extra verzendkosten niet terug.

 

Let op: er bestaat een mogelijkheid dat wij minder uitbetalen dan het aankoopbedrag door waardevermindering van producten. Wij kunnen het terug te betalen bedrag verminderen met de waardevermindering van de producten bij gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de geretourneerde producten onvolledig worden geretourneerd, krassen, deuken of andere vormen van schade door verdergaand gebruik hebben.

 

Wij betalen u binnen 14 dagen terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. Wij brengen in ieder geval voor deze terugbetaling geen kosten in rekening.


Wij mogen wachten met de terugbetaling totdat wij de producten hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de producten hebt teruggezonden, afhankelijk welk tijdstip eerst valt.